České a Slovenské korunkové uzávěry
zpět pokračuj
Velké Březno
kov šedý kov zlatý kov šedý kov šedý kov bronzový