České a Slovenské korunkové uzávěry
zpět pokračuj
Uherský Brod
kov bronzový kov šedý