České a Slovenské korunkové uzávěry
zpět pokračuj
Opava
kov zlatý, kov stříbrný