České a Slovenské korunkové uzávěry
zpět pokračuj
Kutná Hora
kov stříbrný vnitřní strana